Företaget

Boxholms Trärör har anor i Boxholm sedan 1930-talet, då i bruksmiljö. Sedan 1984 bedrivs verksamheten i modern och innovativ miljö i Boxholm Produktion AB. I vårt arkiv finns alla levererade trärör sedan drygt 70 år dokumenterade.
För att säkerställa vår erkänt höga kvalitet sker bearbetning av såväl stål som trä i våra egna fabriker i Boxholm.
Boxholm Produktion AB strävar efter en hög kvalitets- och miljöprofil och vill vara en seriös samtalspartner till vilken man skall kunna vända sig med förtroende. Vi hjälper gärna till med dimensioneringar och beräkningar av Ditt specifika objekt. Som framgår av den följande produktinformationen är vi involverade i många spännande och intressanta projekt.

Råvattenledning till Korsnäs AB, Gävle. Längd 9 km. Ø 1494 mm.

 
 
Boxholm Produktion AB · Box 16 · 590 10 Boxholm, Sweden · Tel +46(0)142-521 90 · fax +46(0)142-523 10 · info@boxprod.se