Skip Navigation Links

I fundament

Fundamenten kan antingen platsgjutas eller prefabriceras. I båda fallen placeras de på bädd avvägd för vattengången. Stödavståndet beräknar vi för varje specifikt projekt. Som alternativ till betongfundament kan vi rekommendera Boxholms fundament utförda i trä. Bild på sådana finner Du under Specialprodukter.

Mo i Rana. Längd 143 m. Ø 3225 mm.
Storforsen Kraftstation. Längd 335 m. Ø 1800 mm.Referenser

 
 
Boxholm Produktion AB · Box 16 · 590 10 Boxholm, Sweden · Tel +46(0)142-521 90 · fax +46(0)142-523 10 · info@boxprod.se