Skip Navigation Links

Trärör

Vi har lång erfarenhet av medverkan vid såväl stora som små vattenprojekt. Våra trärör används i huvudsak för att transportera vattenmängder kortare eller längre sträckor, på land eller i sjö. Bland användarna idag finns ledande kraftföretag, industrier och kommuner mfl. Som exempel på användningsområden kan nämnas kraftverk, värmepumpar, fjärrvärme, fjärrkyla, processindustrier och kommunala anläggningar såsom vatten- och avloppsledningar.
 
Valet av trärör är självklart, där kraven på livslängd, driftsäkerhet och låga underhållskostnader är särskilt stora.
 
Trärör är rätt val oavsett om det gäller förläggning på markbädd, i fundament, i mark eller sjöförläggning. Med diametrar upp till 5 meter och längder upp till flera mil finns det i princip inga begränsningar när det gäller tillämpningar.
Och när andra material har tjänat ut, är Boxholms trärör fortfarande i drift. En klassisk produkt som har framtiden för sig.
 

Några av fördelarna med trärör

  • Naturligt material.
  • Rostar inte.
  • Tål värme och kyla.
  • God isoleringsförmåga.
  • Tål kemikalier.
  • Inga problem med längdförändring.
  • Överlägsen livslängd.
  • Låga underhållskostnader.

 

 
Tekniska data
Tryck: 5-60 mVP
Diametrar: 200 – 5000 mm
Längder: Från några meter till flera mil.
Kurvradie: 60-100 x D
Virkestjocklek: 42-92 mm
Trä: Impregnerad furu, Gran i dykarledning.
Band: SIS stål 2142 i dimensioner 8,5 x 16,5mm upp till 14,5 x 26 mm.
Rostskydd: Utförs med hänsyn till aktuellt behov.
Längdutvidgning: Axiellt 4x10-6 per Co (försumbar)
Densitet: 0,6 ton/m3 före användning
1,15 ton/m3 efter sänkning.
Friktionsförluster:    Mindre än eller lika med stål.
Ungefär lika med plast.
 
 
Boxholm Produktion AB · Box 16 · 590 10 Boxholm, Sweden · Tel +46(0)142-521 90 · fax +46(0)142-523 10 · info@boxprod.se