Skip Navigation Links

Kombinationer

 
Vi anpassar våra gjutformar efter arkitektens önskemål. Endast fantasin sätter gränser.
Här visas en kombination mellan oval/konisk form. 
Bilden visar formens halva överdel.
Färdiga pelare
E:6 Strömstad
Åtta stöd gjutna med samma Boxholm form.
Stödens överdel har mått i toppen 4000 mm x 1500 mm konade till i botten 2000 mm x 1200 mm. Höjd 5600 mm. Stödens underdel rak med mått 2000 mm x 1200 mm. Varierande höjd maximalt 7200 mm.
Att tänka på vid förfrågan/beställning:
- Ohyvlad eller hyvlade formsidor?
- Diameter och höjd?
- Beräknad leveranstid?
Referenser

  

 
 
Boxholm Produktion AB · Box 16 · 590 10 Boxholm, Sweden · Tel +46(0)142-521 90 · fax +46(0)142-523 10 · info@boxprod.se