Skip Navigation Links

Väggform

Boxholms väggformar levereras i sektioner om max 2,5 m bredd. Höjd till 13 m utan skarvar. Sektionerna kopplas ihop med medföljande lås. Dragstag mellan ytter- och innerform monteras av beställaren. Virket utgörs av 45 x 100 mm fingerskarvat.

Formarna kan återanvändas många gånger.


Referenser

 
 
Boxholm Produktion AB · Box 16 · 590 10 Boxholm, Sweden · Tel +46(0)142-521 90 · fax +46(0)142-523 10 · info@boxprod.se